Computer Society Student Branch Chapter

Bilişim teknolojilerine meraklı üyelerin katılımıyla oluşan IEEE İKÜ Computer Society’nin temel amacı, üyelerin bilgisayar, yazılım ve bilgi işleme teknolojisine dayalı yeteneklerini geliştirmesine imkan sağlayacak ortam yaratmaktır. ”Innovation, Inspiration, Collaboration” gibi kavramları üyelerine aşılamayı hedeflemiştir. Odağında farklı programlama dillerinde, uygulama ve algoritma geliştirme bulunan IEEE İKÜ Computer Society, imkanlarını elinden geldiğince kullanarak çeşitli projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmasının yanı sıra üyelerin ihtiyaç duyduğu mentörlük, eğitim ve tartışma ortamını sağlamak amacıyla kurulduğu zamandan beri birçok faaliyette bulunmaktadır. IEEE İKÜ Computer Society, yıl içinde düzenlenen genellikle C, C++, C#, Android Uygulama Geliştirme, HTML5, JAVA… vb. eğitimlerle üyelerin bilişim teknolojilerindeki yeteneklerini geliştirmenin yanında kendi alanında uzman konuşmacıların katıldığı konferanslar, teknik geziler vb. etkinliklerle üyelerine bilişim sektörünü yakından tanıma fırsatı oluşturmaktadır. IEEE İKÜ Computer Society, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, öğrenci kulüpleri arasında alanında ki en aktif mühendislik temelli koldur. Düzenlediği organizasyonlarda tecrübelenerek, her geçen yıl yazılım ve mühendislik alanında faaliyetlerinin niteliğini daha da büyütmektedir. Tüm bunların yanı sıra kendi içinde ki üye grubunda yaptığı iş ve staj başvurusu duyurularıyla üyeleriyle sektör arasındaki bağlantıyı sağlama konumundadır.

IEEE İKÜ CS Chapter  – Arda Yaşar Erdoğan

Komite Yapılanması

Arda Yaşar Erdoğan
CS Chapter Başkanı
EmailLinkedIn

Komite Tanıtımı

Komite Etkinlikleri

Computer Society Student Branch Chapter etkinliklerine ulaşmak için