Kriptolama Ve Şifreleme Sistemleri

Kriptoloji, şifreleme bilimidir özel mesajların, yazıların şifrelenmesi ve bu mesajların güvenli bir şekilde alıcıya ulaştırmayı sağlamaktır. Kriptoloji; askeri alanda, devlet kurumları arasında iletişimlerde ve güvenlik boşluklarına kadar her türlü konular ile alakalıdır.

İlk kriptolama şifrelemesini bulan kişi herkesin şaşıracağı bir isim; Sezar’dır. Sezar şifrelemesi günümüzde kullanılmayan bir şifreleme sistemidir çözümlenmesi çok kolaydır. Günümüz şifreleme sistemlerinden bazıları şunlardır; DES (Data Encrytion Standart), AES (Advanced Encrytion Standart), Blowfish, SHA1, MD5 gibi.

SHA1;

Secure Hashing Algorithm olarak adlandırılan, şifreleme algoritmaları içerisinde en yaygın olarak kullanılan algoritma olduğu kabul gören SHA1, United States National Security Agency tarafından tasarlanmıştır. Özellikleri ise:

  1. SHA1 ile sadece şifreleme işlemi yapılır, şifre çözümleme işlemi yapılmaz.
  2. SHA1 algoritması ile 160 bitlik özetler oluşturulur.
  3. Günümüzde güvenliği arttırmak amacıyla SHA1 ve MD5 bir arada kullanılır.

Resim 1.1

MD5;

Message Digest 5 algoritması, verilen dosyanın veya mesajın kendine has parmak izinin oluşturmasını hash fonksiyonlarına dayalı olarak sağlayan bir algoritmadır. Bir veri tabanı yönetimi tekniğidir. Özellikleri ise:

  1. MD5 algoritması tek yönlü çalışır. Şifreleme yapılır ancak şifre çözümü yapılamaz.
  2. MD5 algoritması, üzerinde işlem yapılan dosyada herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol eder. Eğer bir değişiklik yapılmışsa, yeni dosyanın MD5 algoritmasından geçilmesinden çıkan sonuç ile ilk dosyanın MD5 sonucu farklı olacaktır.
  3. MD5 algoritması MD4’e göre yavaş çalışır ama MD4’e göre çözümlenmesi daha güçtür.
  4. Genel olarak 4 aşamalı bir sisteme sahiptir. Her aşama birbirinden farklı işleyişe sahip olup 16’şar basamaktan oluşmuştur. Bir MD5 şifreleme sisteminde aşağıdaki resimdeki sistemden 64 tane gerçekleşmektedir.

Resim 1.2

Resim 1.3

Resim 1.3 SHA1 ve MD5 ile kullanılan komplike şifreleme biçimine bir örnektir. Bu birleşim sonucunda şifrelenen yazıyı, belgeleri kırması daha güç hale gelmektedir.

Nurullah Demirci
Aktif Üye – Computer Society

Kaynakça:
http://bidb.itu.edu.tr/seyirdefteri/blog/2013/09/07/%C5%9Fifreleme-y%C3%B6ntemleri
http://bidb.itu.edu.tr/seyirdefteri/blog/2013/09/08/sha1-%C5%9Fifreleme-metodu
http://bidb.itu.edu.tr/seyirdefteri/blog/2013/09/08/md5-algoritmas%C4%B1