Su Türbini

Okyanus akıntılarının sihirli yanı, dünyanın her kıtasını sarmaları ve her saat var olması. İşte, okyanus akıntısını tümü de döngüsel olan ve günün ancak belli dönemlerinde güç üretebilen rüzgar, güneş, gelgit ya da dalgadan ayıran da bu.

İnşa etmeyi planladığımız okyanus akıntısı jeneratörü, su yüzeyinin 30 ila 60 metre derinliğinde asılı duracak. Bu, su akıntısını hızlandırmak için silindir biçimi verilmiş 20 metre çaplı bir aygıt. Gövdesine takılı pervaneleri var. Su aygıtın içinden geçtikçe pervanelere çarpıyor ve elektrik üreten bir rotoru döndürüyor. Ortasında ki 5,1 metre çaplı delik hayvanların zarar görmeden geçmesini sağlıyor. Golfstrim’de ve Florida-Batı Palm Beach’in birkaç mil açığında beş knot (9.2 km/saat) hızındaki akıntı, bıçakları dakikada yaklaşık sekiz kez döndürerek yaklaşık 1 megawatt enerji sağlayabilir.

Türbini, maksimum güç üretecek şekilde hareket edebilmesi için tasarlıyoruz. O yüzden de yan gurubumuz olan küçük denizaltı üreticisi Triton Submarines de işin içinde. Türbini yüzmesi için kısmen sentetik köpükten yapacağız. Bu, kolaylıkla şekil verebildiğimiz ancak okyanusta ki yüksek basınç altında çökmeyecek bir materyal. Aygıt deniz dibine bir kabloyla ve su akışına, derinliğine ve güç çıkış algılayıcılarına göre değiştirilebilen kayışlarla bağlı olacak. Bu kablo, gücü deniz dibindeki bir bağlantı kutusuna aktaracak. Bu kutuda güç alternatif akımdan doğru akıma çevrilecek, depolama ve dağıtım için kıyıdaki bir merkeze iletilecek. Gelecekte birlikte çalışan 15 ila 50 jeneratörden oluşan dizileri yapmayı planlıyoruz.

Hedefimiz, kendini 5 ila 10 yılda amorti edecek 5 milyon dolar maliyetli bir aygıt yapmak. Yeterli fon toplayabilirsek çalışır durumdaki ilk modeli önümüzdeki yıl üretebiliriz.

 

— Patrick Lahey, Vero Beach —

 

Tagged with: